17ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Σεμινάριο-Webinar «Νεότερα αντιαιμοπεταλιακά και αντιπηκτικά φάρμακα. Σε ποιους ασθενείς;»

video: